<<<<<

Nakladatelství One Woman Press jsem založila v roce 1997 s cílem podpořit literaturu psanou ženami. Od začátku jsem věděla, že to bude malé, flexibilní a nezávislé nakladatelství. Mým přáním bylo vydávat podnětné a přínosné tituly, které pomáhají bořit předsudky a přinášejí inspiraci a které asi nikdo jiný nevydá, protože jsou nerentabilní a zajímají menší, či přímo malý okruh čtenářů… A toho se držím dodnes, i když jsem omezila beletrii a odbornou feministickou a genderovou literaturu jsem přenechala kolegyním a kolegům z akademických a odborných nakladatelství. V posledních letech se soustředím na tzv. duchovní literaturu, zejména tu, která se týká žen a buddhismu, a na tituly, které podporují (nejen) ženy převzít zodpovědnost za svůj život a zdraví. A protože mou druhou profesí jsou éterické oleje a jejich využití v léčbě i parfémářství, rozvíjím i tuto linku.

Někdy říkám, že jsem „žena v presu“, protože jsem aktivní pracovnice svého nakladatelství, která nejen řídí, stará se o administrativu a provoz a shání peníze, ale také na titulech pracuje jako odpovědná a odborná redaktorka. Mé nakladatelství by ovšem nebylo možné bez obětavé spolupráce mého manžela Miroslava, který mě od začátku podporuje a trpělivě se stará o grafiku, a mých kolegyň a kolegů, překladatelek a překladatelů, editorek a editorů, kteří dělají svou práci z lásky k literatuře a penězi se dá jejich práce – rozvoj kulturnosti a vzdělanosti národa – stěží ocenit.